Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek

In 1998 heeft de Schumann Akademie het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek, kortweg SNVM. De stichting biedt de mogelijkheid tot het afleggen van neutrale, objectieve muziekvakexamens, gericht op het muziekvakdiploma ‘Docerend Musicus’ van de Schumann Akademie.

Het diploma valt sinds september 2017 niet meer onder de accreditatie en voert dus niet de status van Bachelor. De examens zijn echter van het vertrouwde hoogwaardige niveau en zijn vooral gericht op het ontwikkelen van een eigen lespraktijk.

Zoals op de website www.schumann.nl te lezen is, is de Schumann Akademie gestopt met zijn les-activiteiten. Aanmeldingen zijn niet meer mogelijk.

In navolging daarvan bouwt ook de examenstichting SNVM haar activiteiten als organisator van muziekvakexamens af. Daarmee stopt op den duur de mogelijkheid om via deze weg een muziekvakdiploma te behalen.

Onder de link 'Afbouw examens' treft u een schema aan waarin de jaren van afbouw per examenonderdeel zijn weergegeven.

Exameneisen
De exameneisen van de SNVM zijn alsvolgt onderverdeeld:

DEEL I: algemene eisen klassieke en lichte muziek
DEEL II: bijzondere eisen klassieke en lichte muziek

Aanmelden
Aanmelden voor examens kan uitsluitend via het on-line formulier op deze website.
Kijk in het hoofdmenu onder Aanmelden

Voor eventuele vragen over exameneisen en aanmelden kunt u terecht bij
het examenbureau in Zwolle (zie contact)

De PDF’s kunnen worden geopend met Adobe Acrobat Reader.
U kunt Acrobat Reader 9.2 downloaden via de button rechts.