Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek

In 1998 heeft de Schumann Akademie het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek, kortweg SNVM. De stichting biedt de mogelijkheid tot het afleggen van neutrale, objectieve muziekvakexamens, gericht op het muziekvakdiploma ‘Docerend Musicus’ van de Schumann Akademie.
Het diploma voert weliswaar niet de status van Bachelor, maar de opleidingen en examens zijn van hetzelfde hoogwaardige niveau en zullen vooral gericht zijn op het ontwikkelen van een eigen lespraktijk.
Kijk voor meer informatie over de opleidingen op www.schumann.nl

Zoals op de website www.schumann.nl te lezen is, bouwt de Schumann Akademie zijn les-activiteiten af. Aanmeldingen voor het standaardpakket (zowel mondeling als schriftelijk) zijn vanaf heden niet meer mogelijk.

In navolging daarvan zal ook de examenstichting SNVM haar activiteiten als organisator van muziekvakexamens op den duur gaan stopzetten. Daarmee zal de mogelijkheid om via deze weg een muziekvakdiploma te behalen tot het verleden behoren.

Onder de link 'Afbouw examens' treft u een schema aan waarin de jaren van afbouw per examenonderdeel zijn weergegeven.

Exameneisen
De exameneisen van de SNVM zijn alsvolgt onderverdeeld:

DEEL I: algemene eisen klassieke en lichte muziek
DEEL II: bijzondere eisen klassieke en lichte muziek

Aanmelden
Aanmelden voor examens kan uitsluitend via het on-line formulier op deze website.
Kijk in het hoofdmenu onder Aanmelden

Voor eventuele vragen over exameneisen en aanmelden kunt u terecht bij
het examenbureau in Zwolle (zie contact)

De PDF’s kunnen worden geopend met Adobe Acrobat Reader.
U kunt Acrobat Reader 9.2 downloaden via de button rechts.