Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Auditieve hulpmiddelen

Ter voorbereiding op het schriftelijk examen Solfège A klassieke muziek heeft de SNVM een
CD + werkboek samengesteld.

De inhoud bestaat uit:

1. cadensen

2. stemvoering/cadensen

3. ladders, reeksen en modi

De CD is verkrijgbaar door overmaking van € 12,50 op ING bankrek. nr.: NL51 INGB 0007 9500 95 t.n.v. SNVM Zwolle.

Vermeld daarbij: 'CD solfege A', naam, woonplaats en (eventueel) studentnummer!