Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek

Welkom

In 1998 heeft de Schumann Akademie het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek, kortweg SNVM. De stichting biedt de mogelijkheid tot het afleggen van neutrale, objectieve muziekvakexamens, gericht op het nieuwe muziekvakdiploma ‘Docerend Musicus’ van de Schumann Akademie.
Het diploma valt niet meer onder de accreditatie en voert weliswaar niet de status van Bachelor, maar de opleidingen en examens zijn van hetzelfde hoogwaardige niveau en zullen vooral gericht zijn op het ontwikkelen van een eigen lespraktijk.
Kijk voor meer informatie over de opleidingen op www.schumann.nl

Exameneisen
De exameneisen van de SNVM zijn alsvolgt onderverdeeld:

DEEL I: algemene eisen klassieke en lichte muziek
DEEL II: bijzondere eisen klassieke en lichte muziek

Aanmelden
Aanmelden voor examens kan uitsluitend via het on-line formulier op deze website.
Kijk in het hoofdmenu onder Aanmelden

Voor eventuele vragen over exameneisen en aanmelden kunt u terecht bij
het examenbureau in Zwolle (zie contact)

De PDF’s kunnen worden geopend met Adobe Acrobat Reader.
U kunt Acrobat Reader 9.2 downloaden via de button rechts.