Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Tarieven

Examenjaar 2017

Examens deel I (algemene eisen)  
   
klassikale examenonderdelen € 60,-
individuele examenonderdelen € 90,-
steunvak piano € 165,-
   
Examens deel II (bijzondere eisen)  
   
algemene onderwijsleer (AMP) € 100,-
correctie werkstuk algemene onderwijsleer € 65,-
speciale onderwijsleer - methodiek € 100,-
speciale onderwijsleer - historische ontwikkeling € 100,-
speciale onderwijsleer - mondelinge component € 350,-
vocaal / instrumentaal hoofdvakexamen € 370,-


N.B. Examens waarvoor een afwijkende locatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld orgel, vallen niet onder deze tariefstelling. Informeer bij het examenbureau.

Voor de betaling van het examengeld ontvangt u uiterlijk twee maanden na aanmelding een nota.

PROEFPRESENTATIES

Na aanmelding voor een praktisch examen in het eigen hoofdvak ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor een proefpresentatie. Bij aanmeldingen voor bepaalde hoofdvakken (veelal solozang, fluit en viool etc.) worden de proefsessies collectief geregeld, en bedragen de kosten € 115,- per kandidaat.
Voor andere hoofdvakken worden privé-afspraken geregeld met gekwalificeerde docenten. De kosten zijn meestal de vaste bedragen voor een hoofdvakles, variërend van € 65,- tot ca. € 100,-.