Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Afbouw examens

Zoals op de website www.schumann.nl te lezen is, bouwt de Schumann Akademie zijn les-activiteiten af en zijn er in september 2018 geen nieuwe 1e jaars groepen meer van start gegaan.

In navolging daarvan zal ook de examenstichting SNVM haar activiteiten als organisator van muziekvakexamens op den duur gaan stopzetten.

Om kandidaten een reële mogelijkheid tot afronden van examens DEEL I klassiek en DEEL II klassiek en licht te geven, is voor onderstaand schema van afbouw gekozen.

Belangrijk:
1) Onder ‘zomer’ wordt verstaan examens die in mei/juni worden afgenomen. Onder ‘winter’ wordt verstaan examens die in december worden afgenomen.

2) In het schema is in de rechterkolom het genoemde ‘bezem-examen’ een herkansing van een eerder examenmoment; het 'bezem-examen' is géén mogelijkheid tot het voor de eerste maal afleggen van een examen. Het 'bezem-examen' geldt eveneens niet wanneer een kandidaat door omstandigheden is verhinderd om het reguliere examen af te leggen.

3) Bij aanmelding voor het praktisch hoofdvak volgt eerst de proefpresentatie. De uitslag daarvan is bindend.
Bij een negatief advies van die proefpresentatie mag geen praktisch examen worden gedaan in het laatste reguliere examenjaar 2023. Dat betekent uiteraard ook dat daarmee de mogelijkheid vervalt om in 2024 een 'bezem-examen' te doen.


DEEL I:    
     
Examenonderdeel Laatste reguliere examen Bezem-examen
     
Algemene Muziekleer zomer 2019 zomer 2020
Overige vakken standaardpakket DEEL I zomer 2020 zomer 2021
Aanvullende eisen vocaal/instr Contrapunt zomer 2020 zomer 2021
     
DEEL II:    
     
Examenonderdeel Laatste reguliere examen Bezem-examen
     
Algemene Onderwijsleer schriftelijk zomer 2021 zomer 2022
Algemene Onderwijsleer correctie werkstuk uiterste inleverdatum 1 sept 2022 n.v.t.
Speciale Onderwijsleer schriftelijk winter 2022 winter 2023
Steunvak piano zomer 2023 zomer 2024
Speciale onderwijsleer mondeling zomer 2023 zomer 2024
Praktisch hoofdvakexamen zomer 2023 zomer 2024
     


N.B. De SNVM houdt de kandidaten niet per mail op de hoogte van de afbouwjaren en/of deadlines.
Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat zelf om regelmatig de website van de SNVM te raadplegen.