Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Examendata

De data van de SNVM-examens worden aan de kandidaten persoonlijk via e-mail of per post bekendgemaakt.

N.B. De data en locatie van de openbare praktische examens worden tijdig op deze pagina bekendgemaakt.