Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Examendata

De data van de SNVM-examens worden aan de kandidaten persoonlijk via e-mail of per post bekendgemaakt.

De data en locatie van de openbare praktische examens kunt u vinden op de pagina 'examens Deel II'.