Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Actueel


Afbouw examens

Op de pagina Afbouw examens is de tabel van het afbouwschema te lezen.

Voor de juiste interpretatie van deze tabel en de afbouwjaren zijn daarbij 3 belangrijke attentiepunten genoemd. Graag brengen we hieronder deze punten nog even onder uw aandacht.

1) Onder ‘zomer’ wordt verstaan examens die in mei/juni worden afgenomen. Onder ‘winter’ wordt verstaan examens die in december worden afgenomen.

2) In het schema is in de rechterkolom het genoemde ‘bezem-examen’ een herkansing van een eerder examenmoment; het 'bezem-examen' is géén mogelijkheid tot het voor de eerste maal afleggen van een examen. Het 'bezem-examen' geldt eveneens niet wanneer een kandidaat door omstandigheden is verhinderd om het reguliere examen af te leggen.

3) Bij aanmelding voor het praktisch hoofdvak volgt eerst de proefpresentatie. De uitslag daarvan is bindend.
Bij een negatief advies van die proefpresentatie mag geen praktisch examen worden gedaan in het laatste reguliere examenjaar 2023. Dat betekent uiteraard ook dat daarmee de mogelijkheid vervalt om in 2024 een 'bezem-examen' te doen.