Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Aanmelden

Belangrijk: Onder de link 'Afbouw examens' treft u een schema aan waarin de jaren van afbouw per examenonderdeel zijn weergegeven.

Aanmeldingsformulieren
Via de onderstaande links kunt u zich direct aanmelden voor het afleggen van één van de onderstaande examens:

In het afbouwschema is in de rechterkolom het genoemde ‘bezem-examen’ in zomer 2024 is een herkansing van een eerder examenmoment in zomer 2023; het 'bezem-examen' is géén mogelijkheid tot het voor de eerste maal afleggen van een examen.

DEEL I: Algemene Eisen (uitsluitend nog steunvak piano klassieke muziek)


DEEL II: Bijzondere Eisen (uitsluitend nog hoofdvak klassieke muziek)

Aandachtspunten:

N.B. Voor een uitgebreide versie van de toelichting bij aanmelding, zie onder Toelichting