Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Privacyverklaring

De SNVM te Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek
Rietvoornkolk 2, 8017 PC Zwolle (geen bezoekadres)
038-460 26 90

Verwerking persoonsgegevens

De SNVM verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum en nationaliteit
- Adresgegevens
- E-mailadres

Aanvullende gegevens die wij verwerken:

- Examengegevens van eerder afgelegde examens
- Eventueel genoten muzikaal onderwijs/diploma’s
- Muziekinstrument/hoofdvakkeuze

Doel van verwerking persoonsgegevens

- Inschrijving als kandidaat voor een examen
- Verwerking persoonsgegevens en examenuitslagen in examenprotocollen en op het getuigschrift
- Het afhandelen van uw betaling van examen
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewaartermijn persoonsgegevens

De SNVM bewaart uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij bewaren alleen de gegevens die nodig zijn om het hierboven beschreven doel te realiseren. Na de wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De SNVM verstrekt in het algemeen geen persoonsgegevens aan derden, zonder nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen, tenzij het nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor u ze aan de SNVM heeft verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De SNVM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Aanpassen of verwijderen van gegevens

Aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens kan plaatsvinden door een schriftelijk of telefonisch verzoek hiertoe te richten aan de administratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Beveiliging persoonsgegevens

De SNVM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

© SNVM 2019