Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Tarieven

Examenjaar 2024

Examens deel I (algemene eisen)  
   
steunvak piano € 200,-
   
Examens deel II (bijzondere eisen)  
   
   
vocaal / instrumentaal hoofdvakexamen € 455,-


N.B. Examens waarvoor een afwijkende locatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld orgel, vallen niet onder deze tariefstelling. Informeer bij het examenbureau.

Voor de betaling van het examengeld ontvangt u uiterlijk twee maanden na aanmelding een nota.

PROEFPRESENTATIES
Na aanmelding voor een praktisch examen in het eigen hoofdvak ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor een proefpresentatie. Daarbij wordt een privé-afspraak geregeld met een gekwalificeerde docent. De kosten van de proefpresentatie zijn in het algemeen te vergelijken met die van een hoofdvakles.