Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Tarieven

Examenjaar 2021

Examens deel I (algemene eisen)  
   
klassikale examenonderdelen € 68,-
individuele examenonderdelen € 98,-
steunvak piano € 185,-
   
Examens deel II (bijzondere eisen)  
   
algemene onderwijsleer € 115,-
correctie werkstuk algemene onderwijsleer € 75,-
speciale onderwijsleer - methodiek € 115,-
speciale onderwijsleer - historische ontwikkeling € 115,-
speciale onderwijsleer - mondelinge component € 400,-
vocaal / instrumentaal hoofdvakexamen € 420,-


N.B. Examens waarvoor een afwijkende locatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld orgel, vallen niet onder deze tariefstelling. Informeer bij het examenbureau.

Voor de betaling van het examengeld ontvangt u uiterlijk twee maanden na aanmelding een nota.

PROEFPRESENTATIES
Na aanmelding voor een praktisch examen in het eigen hoofdvak ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor een proefpresentatie. Daarbij wordt een privé-afspraak geregeld met een gekwalificeerde docent. De kosten van de proefpresentatie zijn in het algemeen te vergelijken met die van een hoofdvakles.